beelden – gebakken klei

Klei is veelzijdig, je kunt het vervormen als het vochtig is. Langzaam droogt het uit en in elk stadia zijn andere technieken mogelijk. Helemaal droog kun je klei met water eenvoudig weer zacht maken maar je kunt het beeld ook bakken, boven de 573 graden veranderd klei onomkeerbaar in steen / keramiek.

Maria

Henrika Petronella Maria is mijn doopnaam, vernoemt naar beide Oma’s en Maria. Dit is mijn excuus om de beeltenis van Maria toe te eigenen. Ik zie haar als representatie van alle vrouwen en in het bijzonder van mezelf. Maria als universeel zelfportret.

Naguals

Nagual is de Meso-Amerikaanse naam voor een mens, die in staat is om spiritueel of fysiek in een dier te transformeren. Nagual vind ik een mooi woord maar over de hele wereld vind je verhalen over metamorfoses van mens naar dier of omgekeerd.

Tors

Deze lichaamsbeelden zijn ontstaan vanuit de wens met andere verbonden te zijn. Door zijn eigenschappen leent klei zich perfect om dit te verbeelden.

Koppen

Bomen

De wetenschap is nu aan het ontdekken dat het bomenleven veel rijker en geheimzinniger is dan ze ooit voor mogelijk hielden. De symboliek van bomen was altijd al enorm.