leveringsvoorwaarden

leveringsvoorwaarden

Voor het bestellen van een kusje per email gelden de volgende leveringsvoorwaarden:

  • Levering vindt pas plaats na volledige betaling plus verzendkosten.
  • beekmans verplicht zich tot het deugdelijk verpakken van het kusje opdat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt.
  • beekmans is niet aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan tijdens transport. 
  • Indien een kusje manco’s vertoont dient dit zo snel mogelijk per email te worden gemeld aan beekmans, beekmans zal dan zorgdragen voor een correctie afwikkeling.
  • Bij het plaatsen van een bestelling stemt u in met deze voorwaarden.